Pünkösd jelentése, ünnepe, pünkösdi szellemi erő lényege

A pünkösd jelentése, ünnepe mára többnyire külsődleges, és a száraz hagyományra épül, de sokkal több van mögötte, mint ami látszik. Ebben a cikkben az ünnep eredetét alkotó eseményekről, a pünkösdi szellemi szimbólumokról, és azok jelentőségéről az ember fejlődésében lesz szó.

A vallási jellegű ünnepek gyökerei és jelentősége sokkal mélyebbre nyúlnak vissza mint amiről az átlagembernek, vagy akár a vallási kutatóknak tudomása van. Azok az események, amelyek mára az ünnepekben maradtak fenn, nemcsak egy egykor megtörtént eseménysor részei, hanem a fejlődő-megvilágosodó emberi szellem útjának állomásait is bemutatják.A pünkösd lényege, kapcsolata az emberi szellemi fejlődéssel

A szellemi fejlődés minden egyes emberrel, és az emberiséggel mint egésszel is végbemegy, persze a maga lassú módján. A pünkösdi szellemi hatás azt az eseményt szimbolizálja az egyén fejlődésében, amikor az életében bekövetkező nagy hatással bíró események hatására magába száll, és egy olyan mély megértést él át a léttel kapcsolatban, ami addig nem volt lehetséges.

Az emberi tudat évezredek alatt zajló fejlődésének egyik fontos állomása volt ami az első évezred elején történt. Röviden elmondok egy-két dolgot a pünkösdi eseményekről, majd bemutatom a pünkösdi szellemi esemény és a szellemi beavatás kapcsolatát, végül kitérek arra, miért fontos ez, és mit jelenthet számodra.

Pünkösd jelentése – A pünkösdi szellemi események

Néhány mondatba összesűrítve összegzem a pünkösdi szellemi események lényegét.
Krisztussal kapcsolatban, az
Akasha krónika segítségével, a következőket tudhatjuk. Amikor a keresztre feszítés után a testet a sírba helyezték, volt egy földrengés, amely egy hasadékon át magába fogadta a testet, ezért többé nem volt látható.

A Krisztus lény ezentúl éteri, illetve fantom testében volt jelen, és ezt pillanthatták meg a tanítványok, akik addigra már bizonyos fokig „látók” voltak. Azonban negyven nap eltelte után a szellemi látás ezen erejét – amely lehetővé tette számukra, hogy lássák őt – elvesztették, s ekkor mondták ezt: – A mennybe ment.

Arra a napra, amelyet később pünkösd ünnepének neveztek, a nagy fájdalom hatására teljesen felfogták, hogy többé nem láthatják. Olyan mélyen magukba ereszkedtek, hogy képesekké váltak a Krisztusi tanok továbbadására. A Biblia ezt úgy fejezi ki, hogy elkezdtek „nyelveken szólani”.

Ez azt jelenti, hogy belül megvilágosodtak, megszűnt számukra a különbség a vallások között és egy olyan vallást éreztek át, amely minden embernek szól. Minden ember számára egy közös vallást akartak hirdetni. Az apostoloknak úgy tűnt, mintha mindaddig egy álomvilágban éltek volna, és a pünkösdi szellemi eseménnyel ébredtek fel.

Úgy érezték, mintha a világmindenségből áradt volna valami tiszta szellemi beléjük. A külvilág számára úgy tűnt, hogy megváltoztak, mert képesek voltak belelátni minden ember lelkébe, bárkit megvigasztalni, és azt mondani, amire éppen szüksége volt. A Pünkösd jelentése, ünnepe az ő számukra tehát szorosan összefügg tudatosságuk növekedésével.

Pünkösd jelentése, a pünkösdi szellemi események


Amíg a régi beavatásoknál, mint például Egyiptomban az emberi szellemnek kellett felemelkednie, addig a pünkösdi eseménynél maga a Krisztus (magasabb én, önvaló) szállt le az előkészített emberi szellemre.

A pünkösdi szellemi beavatás

A pünkösdi szellemi eseményt tűzkeresztnek is nevezik. Átellenben a vízkereszttel, amely a vízzel való kereszteléshez kapcsolódik. Mindkettő egy beavatási rítus. A vízkeresztelés esetén – amely még Keresztelő Szent János személyéhez fűződik – a tanítványt lenyomták a víz alá, ezáltal, az oxigénhiány hatására asztrális teste időlegesen kilépett fizikai testéből.

Természetesen ez nem történhetett akárkivel, sokszor többéves képzés előzte meg az eseményt. A pünkösdi szellemi beavatás már egyenesen Krisztushoz kapcsolódott. Ez esetben nem emelkedett ki a tanítvány fizikai testéből, hanem magába fogadta a szellemi világ hatásait. A pünkösd jelentése ismeretéhez ez olyan hasznos információ, melyet kevesen tudnak (jól).

Ez egyfajta korszakváltást is jelentett, ugyanis egészen addig a vízkeresztelés – amelyet az esszénusok is használtak – által az ember csak úgy pillanthatott bele a szellemi világba, hogy kiemelték fizikai testéből. Krisztus eljövetele óta az ember képessé vált fizikai testében maradva, éber tudatállapotban felfogni a szellemi világot.

A pünkösdi szellemi esemény által alakult meg Krisztus tanítványainak közössége, ami egyben az első Grál-közösség volt. Addig nem volt lehetséges, hogy valaki egyéniség legyen, és amellett egy közösség teljes értékű tagja. A pünkösdi szellemi események ezt feloldották, lehetővé vált úgy szellemi közösséget alkotni, hogy az egyes emberek szabadsága és önállósága is megmaradjon.

A pünkösdi szellemi erő (Szent Szellem) befogadásának előkészítése

Ahhoz, hogy pontosan megértsd a pünkösd jelentése, ünnepe mögött álló emberi folyamatot – ami a tanítványokban is végbement – tudnod kell a beavatási előkészületekről is. Amikor az ember évek gyakorlása és fegyelmezett élete révén teljesen megtisztította asztrális testét, akkor képessé válik a Szent Szellem befogadására.

Ezt az állapotot nevezik Szűz Szófiá-nak. Szűz Mária valójában Szűz Szófia. Az asztráltest megtisztítása az a folyamat, amelynek során mindent kivetünk abból, ami annak harmonikus és szabályozott rendezettségét akadályozza. Ez meghatározott és ismétlődő tudatos cselekedetekkel történik. Régen ezt nagyon szigorú életmóddal, sőt aszkézissel érték el.

Ma már az aszkézis helyett tudati gyakorlás módszere használatos. A megtisztulás lehetséges a jóga útja által (itt nem a testgyakorlatokra (hatha jóga) kell gondolni, hanem gondolati gyakorlatokra (pl. rádzsa jóga), keresztény beavatással, amely az érzésre hat, és a rózsakeresztes módon, amely az érzésre és akaratra hat.


Ennek a folyamatnak és a gyakorlatoknak a részletes leírása messzire vezetne és nem célja ezen írásnak. Ha kíváncsi vagy a titokra, hogyan és milyen gyakorlatokkal „nyithatja fel” szellemi látását, és hozhatja forgásba energiaközpontjait a mai életmód mellett az ember, akkor érdemes Rudolf Steiner – Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez könyvét elolvasnod.

Mi a pünkösd jelentése, lényege számodra?

Ez az, amikor a vallásnak is szólnia kellene, de az igazi gyakorlati tudás ma már csak automatikus szertartásokban nyilvánul meg. Asztrális testünket a mindennapok során szennyezzük és tisztítjuk is. Amennyire tiszta, olyan mértékben tudsz befogadni magasabb rendű, nem a külső érzékszerveken alapuló információt. Miért fontos ez?

Amennyiben úgy gondolod, a dolgok így is, úgy is olyanok amilyenek, vagy azt, hogy a létezés véletlenekre épül, vagy netán azt, hogy a szellemi világ csak fantázia és képzelődés, hiheted azt, hogy ez lényegtelen. Ha azonban egy pillanatra is úgy érzed, létezésednek van értelme, jobban jársz, ha figyelsz arra, hogyan élsz.

Az akarati, érzelmi, és gondolati erények fejlesztése tisztítja az asztráltestet. Az olyan érzések, mint a harag, a düh, a gyűlölet, vagy az aggódás, illetve az ösztönös (állatias) vágyak, mind-mind rombolják az asztráltest állapotát. Igen, ilyen szempontból (is) a csillagok háborúja jedi hősei sok-sok igazságot mondtak ki.

Az olyan megszerzett tulajdonságok, mint a türelem, a tolerancia, az önuralom, a hit, az elfogadás, építik, tisztítják és harmonikussá teszik. El kell mondani, hogy az ún. művészi érzület, a természet, a műalkotások iránti befogadóképesség, átélés és alkotás – legyen szó bármelyik művészeti ágról – rendkívül kedvező hatást gyakorol asztrális testünkre és segíti fejlődését.

Pünkösdi szellemi erő - A Szent Szellem befogadása

Az ember ma a fizikai testében öntudatos, erre volt szükség ahhoz, hogy különálló énként, szabad választásai alapján fejlődjön. Viszont nem rekedhet meg a fizikaiságban, énjének fel kell emelkednie a szellemihez, hogy felismerje valódi eredetét. A fizikai, éter és asztráltest megtisztítása által alkalmassá válik a magasabb tudatosság befogadására.

A Pünkösd lényege. Miért fontos a pünkösdi szellem számodra, mint egyénnek?

Több vagy, mint az egód a „kis én-ed”, amelyik életed elején kialakult és a végéig tart. Van benned egy „magasabb Én”, aki idehelyezett, és létrehozta számodra azokat a körülményeket, amelyek a legkedvezőbbek előrejutásod céljából. Igazából te vagy ez az én, de hozzászoktál, hogy csak a külső érzékszervekre alapozó egód kövesd.

Amennyiben már sokat töprengtél azon, vajon miért létezel, mit is akarsz e világban, annak a jele, hogy úton vagy a magasabb tudatosságod (Éned) felé. Amikor az ember eseményeket és élményeket él át, azok hatással vannak rá, és megváltoztatják. Hogy milyen irányban változik, nagyban függ attól, milyen a tudatossági szintje, hogyan reagál a dolgokra.

Ezt a fajta tudatosságot önneveléssel fejleszthetjük. Amikor az ember elér egy olyan pontra, ahol már semmi sem tudja kihozni sodrából, külsődleges, személyes célok helyett inkább egyetemes, környezete számára előnyös célok motiválják. Akkor leghőbb vágya a „magasabb tudás” megismerése, így asztrális teste előkészült a magasabb szellem, a pünkösdi szellem befogadására.

Ez számára a legfőbb élmény, hiszen minden kérdésére választ ad, és megoldást minden helyzetére. Tehát amíg a világ a külsőségeket ünnepli pünkösd ünnepe alatt, te tudd, ez annak az ünnepe, amikor a lelked (asztráltested) kész, és magába fogadja az univerzális-kozmikus szellemet, szellemed szülőatyját.

Az ember akkor egészséges és szabad, ha megszabadult a fiziológia leigázottságától. A pünkösdi ünnep az emberi szellem megszabadulásának és tudatossá válásának szimbóluma, ami a Pünkösd lényege egyik kifejeződése. Az ember csak akkor szabad ténylegesen, ha magát szellemként találja meg önmagában, az Én vagyok valóban én vagyok lesz.

A pünkösd jelentése, szimbóluma az emberi lélek és szellem önmagában zárt, szabad individualitássá fejlődésének ideálja. A húsvéti ünnep annak a szimbóluma, amikor felismerjük, hogy szellemként a földi lét fölé tudunk emelkedni, a pünkösd pedig megtölti tartalommal. Ezért függ a pünkösd ünnepe ideje a húsvéti ünnep idejétől.

Felhasznált források:

Váradi Tibor – Pünkösd misztériuma (előadás részlet)

Rudolf Steiner – A templomlegenda és az aranylegenda (első előadás 1904, Berlin)

Rudolf Steiner – Pünkösd, a szabad individualitás ünnepe 1910 Hamburg

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Pünkösd jelentése, lényege, ünnepe, pünkösdi szellemi erő
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!