€‹
Akasha krónika jelentés, olvasás – egyetemes emlékezet

Akasha krónika egyetemes emlékezet, kozmikus memória, vagy világkönyvtár néven is nevezhető a mindenség „szellemi tárhelye”. Ez nem csak a fizikai világegyetem történéseit tartalmazza, hanem minden dimenzió összes történését. Ez az univerzális memória egy olyan energetikai információs háló, mely minden pillanatban frissül, módosul.

Mi az akasha krónika jelentés

Akasha krónika jelentése egyetemes emlékezet. Bizonyos szempontból félrevezető ez a kifejezés, mert valójában ez a kozmikus emlékezet magában foglalja a jövőt is. Ez úgy lehetséges, hogy az idő, mint az Abszolútum megnyilvánulásának, a Lét -nek az aspektusa, nem a múltból a jövőbe haladó vonal, hanem a lehetségességek megjelenítési módja.

Múlt alatt általánosságban az emberiség megélt múltját értjük, a jövő pedig a lehetségességek. Az akasha krónika olvasása ezen múlt, és a lehetséges jövők közül, a jelen pontból kiindulva legvalószínűbb megtekintése. Az akasha tartalmazza minden egyén valaha megélt gondolatait, érzéseit, álmait is. Tehát az akasha jelentése kozmikus emlékezettár, vagy memória, amely az időtlenség miatt magában foglalja a jövő lehetségességeit is.

Hasonlíthatjuk egy korlátlan adatbázishoz is, amely azonban számtalan mezőből áll, szerteágazva megannyi lehetséges variációra. Mivel a tároló energetikai mező, sosem veszik el semmilyen emlék, minden egyes porszemről kozmikus tudomás áll fenn.

Mi az akasha krónika olvasása, megnyitása

Az Akasha krónika (egyes helyeken akasa krónika néven is hívják) megnyitása, olvasása csakis kifejlesztett magasabb érzékekkel lehetséges. Vagyis amikor valaki szellemi-lelki részeit – mint az étertest, asztrális test – meghatározott módon fejleszti, hogy azok a magasabb érzékelés csatornáiként is működjenek.

A médiumi látás részben bepillantást engedhet ebbe, ám a médium személyétől függően eltérő mértékben. Az emberi lény nem mindig ilyen szellemi-lelki felépítéssel rendelkezett, mint ma. Az étertest az idők folyamán csak fokozatosan húzódott bele a fizikai testbe, s vált vele csaknem azonos kiterjedésűvé.

Régen a fejnél magasan kinyúlott. Ezért régebben az emberek bizonyos fokig beleláttak a szellemvilágba, s csak később szűnt meg ez a képességük, amit felváltott az analitikus, logikus elmével való gondolkodás. A régi civilizációkban – egészen az egyiptomi kor végéig – a beavatásra váró egyéneket, több év felkészüléssel elvezették az akasha meglátásáig.

Hogyan történik az akasha olvasása? Ahhoz, hogy valaki adott korban, adott cselekményt, vagy személyt megtaláljon, tudnia kell egyet, s mást róla. Ilyen szempontból hasznosak a történelmi ismeretek, mert a tudatban létrehoznak egy kiindulópontot. Ha az akasha olvasója nagy távlatokban tekint bele az akasa krónika lényegébe, akkor mintegy filmszerűen látja az eseményeket. De ha egy konkrét dologra kíváncsi, akkor úgy kerül bele, mintha valóban ott lenne, és körülötte zajlanak az események.

Az elég magas szinten tudatos beavatott úgy irányíthatja ezek átélését, mintha egy videót nézne; felgyorsíthatja és lelassíthatja, valamint megállíthatja. De az a csodálatos, hogy nem csak a külső eseményeket éli át, de bepillanthat a résztvevők érzéseibe, szándékaikba, gondolataikba.

Akasha olvasása ma

Ma már más eszközökkel érhető el a szellemi fejlettség azon foka, amely bepillantást enged az akashába. Az akasha krónika meglátásához egy út vezet, ha az ember bizonyos gyakorlatokkal kifejleszti szellemi érzékelőszerveit, majd megtanulja használni. Vannak kivételek, ilyenek például egyes álmok, amelyek a múltba, vagy jövőbe engednek bepillantást, illetve bizonyos események, mint súlyos betegség, vagy lelki trauma is okozhat részleges belelátást.

Akasha krónika olvasása

Ezek azonban egyedi esetek és nem állnak irányításunk alatt. További hasonló jelenség, amikor valaki például lezuhan (akár akarattal, mint a bungee jumping esetében) és hirtelen lepereg előtte az élete. Az ilyen esetekben az étertest hirtelen elszabadul a fizikai testtől és ez okozza a képsorozatokat, mert az „elfeledett” emlékek az étertestben vannak.

Az akasha krónikába a különböző kábítószerek, drogok használatával is bele lehet látni. De mivel az ilyeneket használó emberek nem estek át a megfelelő kiképzésen, ez rendkívül ártalmas testi-lelki következményekhez is vezethet.

Hogyan olvashatunk az akasha krónikában?

Évezredekkel ezelőtt hosszas kiképzés előzte meg, mielőtt egy-egy arra alkalmas embert odáig vezettek, hogy láthassa az akasha krónikát. Ugyanis szellemi-lelki és morális erőit meg kellett növelnie ahhoz, hogy a helyes módon lásson és elviselje, amit lát. Nem véletlenül nem mindennapi dolog az akasha krónika olvasása, az akasha krónikák megnyitása, mert nem lehet csak úgy belekukkantani az akashába.

Ha valaki nem érett meg erre, óriási sokk lehet számára, ami hosszú időre visszaveti szellemi fejlődésében. Az akasha valamennyire visszaverődik az asztrális szférában és azok, akik nem a megfelelő képzésen estek át, ezt pillanthatják meg, miközben azt hiszik, a valódi akashát látják. A régi szellemi látást felváltotta az evangéliumokban leírt események következtében, a tudatos megismerés, a fizikai testből kiindulva.

Az utóbbi évtizedekben több olyan könyv is megjelent, amely azt ígéri, hogy eljuttat az akasha krónika látásáig. Ezzel kapcsolatban több dolgot érdemes megjegyezni. Egy egyén, attól függően milyen szinten tart a spirituális fejlődésében, akár saját maga által is eljuthat idáig.

Ez kivételes dolog és csak nagyon kevesen érik el az akasha krónikák megnyitása feltételeit. Mint fentebb említettem, az egyetemes emlékezet megpillantásához szellemi érzékelőszerveinket szükséges kifejleszteni, amelyek mindenkiben megvannak, de szunnyadó állapotban, mert a fizikai világ elvonja róla a figyelmet. A kifejlesztésének az időtartama egyénektől függő, de rövidebb időtől évtizedekig terjedhet.

A kíváncsiság nem elegendő ok az egyetemes emlékezetbe való belépésre. Az önkontroll, a tudatosság fejlesztése, a morális és lelkierők képzése elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy valaki tiszta és veszélytelen belső látáshoz jusson. Csak annyit érdemes tudnod, ami segíti személyes fejlődésed, több akár felesleges teher lehet, amennyiben nem vagy érett rá.

Az akasha híres olvasói

Az akasha krónikának is vannak szintjei, s míg egy „átlagos beavatott” megismerheti saját életeit, s valamennyire a bolygó történelmét, addig a nagy mesterek képesek voltak az események mögött rejlő okokig hatolni. Sok ezer évvel ezelőtt, az ősi Tibetben a kiválasztott lámáknak és Egyiptomban a beavatottaknak hosszú felkészülés után nyitották fel a „harmadik szemét”, miáltal olvasni tudtak az akashában.

Az utolsó nagy egyiptomi beavatott, Mózes, magas fokon rendelkezett ezzel a képességgel és ennek az eredménye a Teremtés könyve. Később, a történelem során több jelentős egyéniség létezett, aki képes volt erre. Például János, aki az Apokalipszist írta.

A 19. században Helena Blavatsky írása, A titkos tanok is bőven merített az akasha energia forrásából. Utána következett Rudolf Steiner, aki olyan magas fokon olvasott az akasha krónikában, hogy képes volt választ adni az emberiség fejlődésének legnagyobb kérdéseire.

Ő volt az, aki a legtisztábban és legmélyebben tanulmányozta és szellemi látásával átélte a Krisztus lény földi megjelenésének eseményeit és mozgatórugóit. Amerikában Edgar Cayce transzállapotban látott bele az akashába és számos leírás rögzítette azt, amit ott tapasztalt. Mások is voltak és vannak, például az 1995-ben elhunyt Stilianos Atteshlis, vagy ismertebb nevén Daszkalosz, a ciprusi mágus, aki szintén olvasta az akashát.

Az akasha híres olvasói

Sajnos manapság számos ezoterikus személyiség átadja magát egy-egy áramlatnak és úgy beszél bizonyos dolgokról, mintha azokat biztosan tudná, holott más forrásból származnak. A spirituális és szellemi igazságok hiteles közvetítői azok voltak, akik magas szinten olvasták az akashát. Ők fejlődésük során messze maguk mögött hagyták személyes véleményüket és megtisztítva szellemi-lelki összetevőiket, objektíven fogadták magukba az akasha energia tiszta tudását.

Akasha meditáció – az egyetemes emlékezet

Az akasha olvasása igényel ismereteket, tehát adott egyénnek tudnia kell, mit hol keres, ezért a történelem – beleértve az univerzális történetet – kiindulópont lehet. Az akasha meditáció nem úgy működik, hogy valaki csak úgy vaktában rácsatlakozik az egyetemes emlékezetre.

Az emberek általában éjjel álmaik során kapcsolódnak néha, egy-egy eseménnyel összefüggésben, részlegesen ehhez az emlékezethez. Illetve, mint említettem, az élet egyes fordulópontjain megtörténhet, hogy az egyén néhány pillanatra megérzi, megsejti, vagy megpillantja döntése jövőbeli következményeit.

Olykor előfordul az is, hogy valamilyen művész – író, festő, stb. – olyasmit ábrázol, melynek eredete ide nyúlik vissza. Bizonyos szent szövegek, a védák, a Biblia, valamint egyes közép és dél-amerikai, illetve tibeti feljegyzések, ősi iratok, egyenesen az akashából merítve lettek közzétéve.

Akasha meditáció előzménye kell legyen a teljes tudati objektivitás, azaz az egyén képessége arra, hogy a maga nézőpontját a háttérbe tolva, semleges szemlélőként legyen tanúja annak, amit átél. Itt nincs helye semmiféle előítéletnek, ellenszenvnek, vonzódásnak, szimpátiának, mindez belezavarna az érzékelésbe és teljesen mást tapasztalnánk, mint a valóság.

Amit ma történelemként tanítanak az iskolákban, feltételezéseken, régi írások és más tárgyi emlékek általi következtetésen alapul. Számos esetben azonban nem azonos a tényleges valósággal, különösen ami a hátteret és a szereplők szándékait illeti. Noha a mai – materiális alapokon nyugvó – tudomány nem veszi komolyan az akashát, minden válasz, amelyet nem tud megadni, ott megtalálható.

Sok ember van, aki szeretne belepillantani az egyetemes emlékezetbe, de nagyon kevés, aki valóban érett rá. Mert ahhoz, hogy a valódi igazságokat láthassuk meg és ne az akasha asztrális visszatükröződését, vagy más, hamis látomásokat, meg kell tanulnunk, saját személyiségünkön túllépve, objektív „szemmé” válni, mint egy ablak.

Ezért, először is sokkal fontosabb a morális fejlődés, az önismeret és a személyes vélemények, valamint a múlt eseményei káros hatásainak elengedése, s csak utána jöhet a szellemi látás. Az egoisztikus kíváncsiság a fejlettség alacsony foka, a valódi érdeklődés jobb, de csak a minden személyes gyengeségén felülemelkedett szellem valóban érett rá.

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Akasha krónika jelentés, olvasás – egyetemes emlékezet
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!