Jézus születése, élete, 2 gyermek, Zarathusztra, háromkirályok

Jézus születése, élete az ember története, aki olyan fejlettségi fokra ért el, hogy „kelyhévé” válhatott a naplénynek, akit Krisztusnak neveznek. Itt elolvashatod azon szellem történetét, aki Jézusként született meg abban az életben, a 2 Jézus gyermek magyarázatát, és a háromkirályok útját, ajándékának jelentését.

Jézussal kapcsolatban rengeteg mendemonda kering, melyek legnagyobb bűne, hogy nem különböztetik meg Jézust, az embert, és Krisztust, a naplényt. Ők két különböző szellem! Az újabb – szinte már divattá vált – ezoterikus értelmezések igyekeznek minél közönségesebb átlagembernek beállítani őt.

Olyan embernek, aki a keresztre feszítés eseményei után tovább élt, majd más országban alapított családot. Az egyik nagy ludas ebben a Da Vinci Kód, ezzel kapcsolatban érdemes elolvasnod Z. Tóth Csaba írását: Klingsor színre lépJézus születése – Ki volt az az entitás, aki Jézusként született?

Nem megyünk végig ezen szellem minden életén, csupán a legfontosabb előzményről ejtek szót, aki megalapozta ezt az életet.

Zarathusztra

Ez az entitás (szellem) már Atlantiszon magas beavatási fokozatot ért el. Később az Atlantisz utáni második kultúrkorszak megalapítója volt, Zarathusztra (Zarathustra) néven. Ennek az ős-perzsa korszakban élt nagy vezetőnek (nem azonos a történelmi Zarathusztrával, aki későbbi), az volt a feladata, hogy a Napszellem iránti érzést, szívbeli hajlandóságot gyújtsa fel az emberekben.

Egy alkalommal így szólt: „Olyan nagy és hatalmas ő, aki a napban nyilatkozott meg számomra, hogy érte mindent odaadok. Szívesen áldozom neki testem életét, érzékeim éterikus létét, tetteim kifejezését – az asztráltestet.”

Kiről van itt szó? Ha olvastad a bibliai szellemi lényekről szóló anyagot, tudod, hogy az elohák 4 szinttel az ember felett álló lények. Ők a fizikai univerzumban a Nap -on nyilvánulnak meg, s a nap-szellemek vezetője a Krisztus, akit a régi tanítás a Logosz -nak is hívott. Zarathusztra őrá gondolt.


Ha olvastad a lélek és szellem különbözőségéről szóló írást, tisztában vagy vele, hogy az embernek nem csak fizikai, hanem éter, asztrál és mentális teste (Én -je) is van. Ezek folyamatosan fejlődnek a reinkarnációk során, és a legmagasabban fejlett, megtisztult éter és asztráltestek örökölhetők.

Zarathusztrának két tanítványa volt, ezek egyike később Hermész Triszmegisztoszként született újjá Egyiptomban, és örökölte az asztráltestét. A másik pedig Mózes-ként, aki étertestét örökölte, s ezáltal az Akasha krónika bölcsességét.
Zarathustra az i.e. 6. században Babilonban született meg Zarathasz néven, akinek három tanítványa volt, akik később a három napkeleti bölcsként születtek újjá.

Jézus születése – a 2 Jézus gyermek

Aki a Bibliában jártas, tudja, hogy az evangéliumok – különösen a Máté és a Lukács evangélium – eléggé eltérően írja le a kis gyermek Jézus történetét, 12 éves koráig. Az evangéliumok számos pontban eltérnek egymástól, többek között két különböző nemzetségfát mutatnak be. Erre számos elméletet találtak ki egyesek, akik csak az értelmüket használják, de az igazság sokkal egyértelműbb. Ezek az evangéliumok 2 különböző gyermek történetét mesélik el!

Jézus születése

Régen még tudtak arról, hogy az evangéliumokban 2 különböző Jézusról van szó. De a legutóbbi évezredben fokozatosan feledésbe merült ez a tudás és a történet egy személyiség történetévé folyt össze. A 20. században Rudolf Steiner hozta ismét világosságra a 2 Jézus gyermek titkát, amelyről addigra az emberiség – a katolikus egyházat is beleértve – már teljesen elfeledkezett.

Nézzük az eltéréseket az evangéliumok között:

A Máté -féle Jézus:

  • Dávid házának salamoni ágából származik.
  • Szülei Betlehemben éltek és ott születik.
  • Három napkeleti mágus látogatja meg

A Lukács -féle Jézus:

  • Dávid házának nátáni ágából származik.
  • Názáretben éltek, de a szülés idején népszámlálás miatt Betlehembe mentek.
  • Három pásztor látogatja meg

Mindenféle elmélet született már arról, miért tér el a két evangélium, miközben az igazság mindvégig jelen volt abban a tudásban, amelyet ma már csak a beavatottak őriznek. Közülük is csak a legfejlettebbek ismerhették meg az emberiség egyik legnagyobb titkát.

A Lukács által bemutatott Jézus gyermekben egy olyan individualitás érkezett, aki előtte még sosem volt földi testben. A szellemi világokban létezett mindaddig, s híján volt mindenféle földi tapasztalatnak. Ezért mondja a Biblia, hogy „bűn nélkül való” mert ő előző élmények (életek) nélküli, tiszta lényként érkezett.

Mint már említettem, a legmagasabban fejlett individualitások asztrálteste – miután ők már nem használják – rendelkezésre áll, arra alkalmas egyének számára. A Lukács -féle, tehát a nátáni Jézus megkapta a Buddha megtisztított asztráltestét. De csak azt, és nem a szellemét, nem ő volt a Buddha, a Buddha én nem született meg többet földi testben!

A Máté -féle Jézus a Dávid házának salamoni ágából származik. Jézus születése itt annak a nagy individualitásnak az újjászületése, aki hajdanán Zarathusztra volt. Az apa pedig József, mivel a szeplőtelen fogantatás „lelki-szellemi foganást” jelent, s nem azt, hogy nincsen valódi apja a gyermeknek.

A Máté -féle Jézus gyermek 12 éves korában elhunyt. A benne élt individualitás tapasztalt Én-je akkor átköltözött a Lukács -féle Jézus gyermek testébe. A hirtelen megjelenő bölcsesség fellelhető volt, amikor 12 évesen már „kioktatta” a papokat. Tudni kell, hogy ennek a tiszta léleknek (Lukács -féle Jézus gyermek) nem volt addig földi én -je. József ekkor már özvegy volt, s feleségül vette a nátáni (Lukács -féle) Jézus gyermek anyját.

A 2 Jézus gyermek közel élt egymáshoz, s baráti kapcsolatban álltak. Amikor az egyik meghalt, a másik szomorúságot érzett, s egyfajta megrázkódtatást, és ennek következtében az elhunyt szellemével együtt, annak bölcsessége is átáramlott belé. A továbbiakban Jézus élete az ő élete. Rudolf Steiner említ egy Borgognone festményt, melyen együtt látható a két Jézus (lásd: Munkáselőadások, 3 kötet).

Háromkirályok, vagyis napkeleti bölcsek ajándéka, szimbolikus jelentése

Nagyon sokan ismerik a Háromkirályok történetét és karácsonyonként rengeteg helyen eljátsszák ezeket. Annál kevesebben vannak azok, akik ismerik a történet mögött rejlő igazságokat.

A napkeleti bölcsek a csillagkonstellációkból látták, hogy jelentős esemény fog következni a Föld történetében. A betlehemi csillaggal kapcsolatban számos félreértés van. Ugyanis az nem más, mint Zarathusztra szellemi individualitása. Ez a szellemi fény volt az, amelyet bensőjükben követve találtak rá a napkeleti bölcsek egykori mesterükre, Betlehemben.


A három király a három régi korszakot, a lélek három alaperejét és az ajándékok utóbbiakat szimbolizálták. Az aggastyán király, az ős-indiai civilizációt és az érzelmet, pontosabban a szellemvilág felé forduló áhítatos érzést képviseli, ami az embereket jellemezte az ős-indiai kultúrkorszakban.

A deli király az ős-perzsa civilizációt és a bölcsességgel teli gondolkodást képviseli. A harmadik, az ifjú király az egyiptomi civilizációt, s ezáltal a gyógyító akaratot jeleníti meg. Az ajándékok közül a tömjén a szellemiek felé megnyíló érzésvilágot szimbolizálja, az arany a bölcsességgel teli gondolkodást, a mirha pedig a gyógyító akaratot.

Háromkirályok, vagyis napkeleti bölcsek jelentése


Ha a lélek három alapereje, az akarat, az érzés és a gondolat egységbe kerül, megszületik valami új az ember lelkén belül. Harmóniájuk által születik meg a magasabb Én az ember lelkében. Érdemes elolvasnod: Váradi Tibor: Szeretet és bölcsesség – Karácsony a tudati lélek korában

Jézus élete

Jézus a zsidó valláson kívül – mely főleg Jahvén (Jehova) alapult – más vallásokkal is megismerkedett. Nemcsak Palesztinában, hanem sok más vidéken járt, és a pogány vallásokat is megtalálva, észrevette azok hanyatlását. Ugyanakkor a zsidó vallási hagyományok elavulását is felismerte, mivel azok a vérségi kötelékeken alapultak. A jövendő Krisztusnak pedig a szabad akaraton alapuló, mindenkire érvényes, tiszta szeretetet kellett elhoznia.

Jézus élete körülbelül 24 -ik életévéig sokat vándorolt, majd apja halála után hazatért és nevelőanyjával, mostohatestvéreivel együtt élt. Nevelőanyjával mélyebben értették egymást mint régebben, és kapcsolatba került az esszénus renddel is. Az esszénusok elvonulva éltek, szigorú életmódban, s lelki életüket folyamatosan fejlesztették.

Ezáltal ismerte meg Keresztelő Szent Jánost is, bár egyikük sem volt a szó szoros értelmében esszénus. Általuk tudta meg, hogy lehetséges szellemi magasságokba emelkedni bizonyos gyakorlatokkal. De mélységesen zavarta, hogy csak kevesek számára elérhető ez. (Elolvashatod részletesen Rudolf Steiner Az ötödik evangélium című előadás sorozatában a Jézus születése utáni 12. és 30. életéve közti eseményeket.)

Jézus 30 esztendősen jutott el arra a szintre, hogy magába fogadhatta (pontosabban átadhatta) a testet a Krisztus lénynek, aki három éven át megnyilvánult benne.
Sokan szeretik az egész Jézus történetre úgy tekinteni, mint egy különösen fejlett ember életére, aki „megvilágosult” és sok bölcs dolgot mondott.

Azonban ennél sokkal komolyabb dolgok állnak a háttérben! Az egész földi emberiségfejlődés, magasabb szellemi lények vezetése alatt zajlik és nem csak úgy véletlenszerűen. A Krisztus szellem megjelenése a Földön egy fordulópont volt, amely megváltoztatta a fejlődés menetét.

Mindazonáltal Jézus születése nem az utolsó születése volt annak az entitásnak, aki Zarathusztraként is élt. Ő azóta is szerepet vállal a Föld szellemi vezetésében, úgy is számon tartják mint a nyugati ezotéria egyik vezetője – Jézus mester.

Folytatás: Krisztus, a napszellem

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Jézus születése, élete, 2 gyermek, Zarathusztra, háromkirályok
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!