Reinkarnáció – jelentése, működése, értelme, szabályai

Reinkarnáció jelentése, működése, értelme, szabályai alapvető ismerete a szellemnek. Ebben a cikkben a vallásoktól elvonatkoztatva, tisztán mutatom be a reinkarnációt. Annak érdekében, hogy értelmét, s működési elvét bárki könnyen megértse, egy szemléletes példával ábrázolom.

A reinkarnáció nem valami vallási fogalom, hanem az emberi lény Földön való fejlődésének működési módja. Ez azonban nem mindig volt és nem is mindig lesz. Akkor alakult ki, amikor az ember mint önálló individuum kezdett el működni. Ez a tudás az eredeti kereszténység része is volt, azonban egyházi érdekekből száműzték onnan.A reinkarnáció értelme

Az ember esetében a fizikai lét vezet el a tudatossághoz. A fizikai létben egy, a szellemtől látszólag elkülönült személyiség alakul ki. Így – ha látszólag is – de az Én ideiglenesen nem azonosul önmagával, hanem a fizikai megjelenésével. Miután a fejlődésében ráébred valódi létére, tudatosan tudja, hogy mi ő. Amíg csak szellem volt és mindig önmagában, nem tudta tudatosan.

Az ember különböző korokon át különböző tapasztalatokon esik át, nőként és férfiként, valamint különböző szerepekben és személyiségekben jelenik meg. Ennek pontos részleteit a karma határozza meg, de nem jó és rossz cselekedetek folytonos következményei, ennél összetettebb. Olvasd el ezt: A karma lényege

A reinkarnációk sorozatán át az ember mindenféle szempontból, nézőpontból, helyzetben, és személyiségben, átfogó tudást szerez a létezésről. Amikor az összes szükséges tapasztalatot megszerezte, és tudatosan megismeri valódi, fizikai léttől független szellemét, többször nem születik újjá. (Kivétel egyes szellemek, akik tanítói, segítői célzattal még visszatérnek.)

Milyen sűrűn reinkarnálódik az ember?

Eredetileg egy világkorszakban (2160 év) egyszer nőként és egyszer férfiként jelent meg. Addig nem volt értelme az új megjelenésnek, míg eléggé meg nem változtak a földi viszonyok ahhoz, hogy újat tapasztaljon. Később – ahogyan az emberiség kulturálisan és technikailag fejlődni kezdett – egyre gyorsabbak lettek a változások és érdemes volt sűrűbben visszatérnie.

Az, hogy egy adott egyén milyen gyorsan tér újra vissza földi testbe, számos tényezőtől függ. A külső világbeli változások mellett saját előző életétől, az ő terveitől, attól, hogy mikor optimálisak a viszonyok a céljai és fejlődése érdekében. Az utóbbi évszázadokban annyira felgyorsultak a változások, hogy az emberek akár egy századon belül is újratestesülhetnek.

Miért van olyan sok ember most a Földön?

Sokan a reinkarnációval szembeni ellenérvként hozzák fel, hogy a Föld népessége megsokszorozódott, tehát nem lehetnek az újra megtestesültek. De mint a fentebbiekből következik, olyan mértékű fizikai, szellemi és más változások zajlanak, melyek olyan lehetőségeket rejtenek az emberi lény számára, mint eddig sohasem.

A reinkarnáció sűrűsége

Az ókor előtti időben nagyon lassan haladtak a dolgok, így csak ritkán születtek újjá, de azóta egyre gyorsabb ez a folyamat. Most éljük azt a korszakot, amikor elképesztő sebességgel változik a Föld arculata, és az emberi viszonyok. Egy élettel több új tapasztalatot lehet szerezni, mint régen sok életben összesen.

Miért nem emlékszem az előző életeimre?

Azért, mert akkor képtelen lennél úgy megtapasztalni ezt az életet, ahogyan akartad. Minden életben az ember valami újat tanul, más nézőpontból, más személyként. Tudat alatt benned vannak az emlékek, de tudatilag tiszta lappal kezdesz. Ha nem így történne, az emlékek olyan mértékben bezavarnának, hogy nem tudnál új emberként élni.

A reinkarnáció működése

Mint ahogy jeleztem, olvasmányosan, egy példával fogom bemutatni a reinkarnáció gyakorlati működését. Képzeld el, hogy az emberré, majd tudatos szellemmé váló út elején jársz. A vezetőd elmondja neked a szabályokat, elveket és a teendőt a reinkarnáció előtt.

A reinkarnáció célja, szabályai

– Ez egy különleges játék. Meg fogod ismerni önmagad és egy csomó személyiséget, aki benned rejlik. Amire a végére érsz, tudatában leszel mindezeknek. Amikor kijutottál, minden adottságod meg lesz arra, hogy egy sokkal magasabb szinten játsszad a játékot és te is játékokat hozzál létre.

– Így néz ki a játékasztal felülről.

Egy nagy és hosszú, körbekerített területet látsz, amelyen belül falak vannak, azok között számos út, és az egész úgy fest, mint egy labirintus.

– Elmondom a szabályokat.

1. Itt bemész – mutat a vezető egy ajtóra – és a cél az, hogy a túloldalon – itt egy másik ajtót mutat – eljuss a kijáratig.

2. A játék több részre van osztva és ezek során hol férfit, hol nőt fogsz játszani és számos szerepet.

3. Amikor először belépsz, bármelyik irányt és folyosót választhatod. Ha már elindultál az egyiken, addig nem válthatsz, amíg kereszteződéshez, vagy oldaljárathoz nem érsz.

4. Az úton számos eszközzel és hozzád hasonló játékossal is találkozni fogsz. Ezek egy része segíti az előrehaladásod, másik része hátráltatja és vannak semlegesek. Azonban kikerülni nem tudod őket, mert mindegyik ad számodra valamit, amit az út végén megtarthatsz.

5. Mivel az út nagyon hosszú, a játék részekre van osztva. Ha az egyiknek a végére érsz, megpihenhetsz és addigra nyílik számodra egy új ajtó. Az új ajtó mindig a szomszédos rendszerben nyílik, tehát mindig abban az irányban haladhatsz tovább, amerre előzőleg mentél. Az ajtón mindig egyedül kell átmenned.

6. Minden új rész olyan elemeket, eszközöket tartalmaz, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az előzőhöz, bizonyos tekintetben annak továbbfejlesztett változatai. Több játékos hasonló úton fog járni, ezekkel újra és újra összetalálkozol, bizonyos játékosok pedig azért keresztezik az utadat, mert rendelkezni fogsz valamivel, ami nekik nincs. Ugyanígy te is keresni fogod azokat, akik olyasvalamivel rendelkeznek, amire szükséged van. Amikor kapsz valamit, késztetést fogsz érezni, hogy valamilyen módon visszaadd és mások is, hogy számodra, de ez nem a szabályok miatt van, hanem azért, mert ezáltal előrehaladtok.

Reinkarnáció szabályai

7. Amikor egy új részen indulsz el, csak előre fogsz látni, illetve az utat, amelyet ott megtettél, a régebbi részekre nem láthatsz vissza. Később, amikor már sok részen áthaladtál és közel leszel a kijárathoz, találni fogsz olyan helyeket, ahol a falak felett átnézve visszanézheted addigi útvonalaidat. Azt is megteheted majd, hogy a következő részekbe pillants, azt azonban nem fogod tudni, pontosan melyik útvonalon fogsz végighaladni.

8. Minden játékos azonos feltételekkel indul, de a játék folyamán – attól függően merre megy és mit tesz – a lehetőségeik változnak. Mire a kijáratot elérik, minden fő részen áthaladtak és ismerni fognak egy útvonalat – a sajátjukat.

9. Vannak irányítók, vigyázók, felügyelők és segítők is. Ők a játék bármelyik részén megjelenhetnek, de csak akkor jelennek meg, ha a feltételek adottak, vagy azt szükségessé teszik. A játékosok egy része, a játék bizonyos pillanataiban – főként a vége felé – segítheti az ő munkájukat.

10. Bármelyik játékos segíti a másik játékos előrejutását, a saját előrejutását is segíti, de ha annak akarata ellenére segíti, akkor saját magát hátráltatja.

11. Minél „mélyebbre” jutsz a játékban, annál kevesebb a választási lehetőséged (útvonalad), de egyben mindig új lehetőségekkel (útvonalakkal) találod magad szembe.

12. Ha valaki nagyon jó játékos és gyorsan fejlődik, egyes részekben beléphet olyan helyekre, ahol a játék irányítói felfedik előtte a játék igazi célját és az ő szerepét benne. Ha teljes mértékben megérti ezeket, akkor lehetősége lesz sokkal gyorsabban az út végére érni, mint egyébként.

Összegezve: Minden egyes játékos előbb, vagy utóbb eljut a kijáratig, de nincsen két játékos, aki pontosan ugyanazt az útvonalat járná be. Senki sem jut a kijáratig addig, amíg az összes alapszerepet meg nem ismerte. Ezek száma nem olyan nagy, gyakorlati okokból azonban sok az ismétlődés és a variáció.

Sötétség…..semmi….itt vagy….ki vagy? A játék elkezdődött.

A szabályok és az elvek magyarázata

Ha még nem jöttél volna rá, mit jelentenek az egyes pontok:

1. Bejárat: belépés a fizikai létezésbe, első megszületés. Kijárat: a reinkarnációk vége.

2. A „játék” több életből áll és ezek során férfiként és nőként is számos szerep vár.

3. Tiszta lappal indulsz és először minden lehetőség (irány) nyitva áll. Ha már elindultál az egyiken (döntöttél valami mellett, tettél valamit), addig nem tudsz más irányba menni, amíg a döntésed és mozgásod eredményeként bejárt út más lehetőségekhez nem vezet.

4. Életeid során rengeteg embert, valamint fizikai és nem fizikai dolgot megismersz. Lesznek, akik gyorsítják a fejlődésed, mások rossz irányba vezetnek, de mindenkivel azért találkozol, mert egy ponton keresztezik egymást az utaitok és ez minden esetben azzal jár, hogy valamilyen élményt keltetek egymásban, amelynek emléke elraktározódik.

5. Mivel a reinkarnációk sora évezredekig tart, különböző részekre van osztva, amelyeket más-más testben tehetsz meg. A pihenés az életek közötti idő a szellemi világban, az új ajtó egy új születés. Az új élet mindig az előző következményeként, onnan folytatva halad, tehát nem lehet teljesen nulláról indulni. A „halál” és a „születés” folyamata egyedül történik.

6. Minden egyes új élet kapcsolódik az előzőhöz, de új lehetőségeket is tartalmaz. Lesznek mások, akik hasonló jellemzőket alakítottak ki, velük rendszeresen találkozol, legtöbbször családként, testvérként, szülőként, gyermekként, párként. Lesznek olyanok, akik nem ezért jelennek meg életeidben, hanem mert léteddel valamit tanítasz nekik és fordítva.
Bármit tesztek egymással, bármilyen módon, kölcsönhatás indul el, amely akkor ér véget, amikor kiegyenlítődnek a tettek. Vagyis minden cselekedeted egy reakciót indít el, amely viszont reakciót vonz magával az egyensúly végett. Ezek az akciók és reakciók velejárói a létezésnek és segítik a fejlődést és tudatosodást.

7. Amikor egy új életet kezdesz, nem emlékszel az előzőre. A sokadik élet után elérsz olyan fejlettségi szintre, hogy időnként képes leszel emlékeket felidézni a régebbi életekből. Bizonyos fokig a jövőt is láthatod, de csak valószínűségeket, mert te fogod meghatározni – ha odaérsz – konkrétan melyik lehetőségeket választod.

8. Mindenki ugyanannyi lehetőséggel és feltételekkel kezd, de az életek során átélt tapasztalatok, tettek és megértések folytán más-más lehetőségek nyílnak előttük. A reinkarnációk végén már minden fontosat megtapasztaltak, amire szükségük volt a teljes önismerethez és tudatában lesznek, mekkora és milyen utat jártak be.

Az újjászületések lényege

9. A magasabb rendű létformák – amelyek megalkották ezeket a lehetőségeket – az életeket folyamatosan figyelemmel kísérik, irányítják a folyamatokat. Időnként tanítanak és segítenek is, ám ennek feltétele, hogy az egyének lehetővé tegyék azt. A reinkarnációk vége felé, a tapasztalatok birtokában az egyének képessé válhatnak a még hátrébb levőket segíteni, tanítani.

10. Minden tett visszahat az elindítóra, ezért bárkin segítesz, magadon is. Ha körültekintés nélkül, a másik figyelembevétele mellőzésével segítesz és ezzel megfosztod a lehetőségtől, hogy saját maga oldjon meg valamit, s ezáltal fejlődjön, saját fejlődésed is visszaveted.

11. Minél több életet éltél, annál több mindenen mentél át. Tapasztalataid, tetteid, következtetéseid, élményeid és hiteid szűkítik a lehetőségeid körét. De minden életben továbbhaladsz és új lehetőségek tárulnak fel előtted.

12. Ha valaki elér egy magas fejlettségi szintet, lehetősége lesz rá, hogy beavatást kapjon. Ennek során megismeri saját lényének titkát, életeit, az életek és a létezés értelmét és az ő küldetését. Amilyen mértékben tudatosul ez benne a beavatás után, olyan mértékben csökken az előtte álló megteendő út.

Az újjászületések lényege

Mint minden másnak egy szellemi lénynél, a földi megtestesüléseknek a lényege is a tudatosság. A fizikai léttel az Én kívülről tud önmagára tekinteni, s a megkülönböztetés képessége által tudja, hogy mi ő. Ugyanis amíg az egységben létezett (mindennel egyként érezve önmagát), nem volt tudatában önmagának, mint különálló Én.

A reinkarnáció nem kényszer, hanem tudatosan választott tapasztalatszerzés. A szellem a létezés olyan mélységeit élheti és értheti meg, ami másként nem volna lehetséges. Számos hiedelemmel ellentétben a reinkarnáció és a karma nem a régi adósságok visszafizetéséről szól, hanem a létezés örömének különböző nézőpontokból való megéléséről. Az elmúlt életek az akasha krónikában tekinthetők meg.

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Reinkarnáció jelentése, működése, értelme, szabályai
Tagged on:

7 thoughts on “Reinkarnáció jelentése, működése, értelme, szabályai

 • at 1:41 de.
  Permalink

  Üdv

  Logikai problémám van a ‘Miért nem emlékszünk az előző életünkre’ résszel
  Kitörlik a megtanultakat ? Ha belegondolok, hogy egy lélek-szellem az évezredek alatt milyen mennyiségű tudásra tett szert, de ezt minden alkalommal “resetelik”, akkor valami sántít a hivatalos magyarázatban.
  Nem tudja, mit rontott el, min kellene változtatni, DE sokkal fontosabb, hogy elvész a szellemi-technikai megszerzett tudás is. Ha minden ember emlékezne minden megszerzett tudásra, elképzelhetetlen szellemi-spirituális-technikai szinten állna az emberiség.
  A logikai lánc alapján, “valakik” szándékosan törlik a memóriát, folyamatosan alacsony sorban tartva az emberiséget. Valakiknek, vagy Valamiknek ez tudatos, szándékos cselekedete, csak az a kérdés, miért.
  Vannak ez irányú katonai és civil kutatások 1952 óta, de ezt nem nagyon publikálják, mert az átlagember nem tudja felfogni, hogy valójában mi is történik velünk emberekkel.

  Reply
  • at 1:00 du.
   Permalink

   Nem törlik “valakik” szándékosan a memóriát, nagyon is bölcs előrelátás eredménye, hogy az átlagember nem emlékszik előző életeire. Ehhez szükséges egy olyan szintű tudatosság, érettség, fejlettségi szint, melyet általában csak sok születés, és tapasztalás után ér el az ember.
   Nem veszik el semmilyen megszerzett tudás, ez mind megmarad a szellemi testekben, később, amikor az egyén már elég fejlett, fel tudja idézni. Tudat alatt egyébként mindenkiben ott munkál, csak ezt tehetségnek, egyéni képességeknek hívják.

   Reply
 • at 1:41 de.
  Permalink

  Üdv.

  Nincs valamilyen tanulmánya, mélyebb megértést elősegítő, kutatás eredményeken alapuló

  magyarázatok erre az 1 alapkőre?

  ideális társ – ikerláng, amiből csak EGY van (sok dolog kering a neten, mendemondák), de én hiszek bene hogy csak EGY van mindenkinek, de ő lehet bárhol…

  + valamint egy kiegészítés: nekünk is szükségünk van majd olyan csodatételeket is megtenni egy később életben mint Krisztus?

  Mert Jézus azt mondja; a kereső ne hagyja abba a keresést, mert ha talált megzavarodik és ha megzavarodik akkor királlyá lesz a mindenségen

  Reply
  • at 8:33 de.
   Permalink

   Ennél mélyebben felesleges belekeveredni, csak eltéríti az embert az élet lényegétől. De ide kapcsolódik:

   1.A)Van egy cikkem a könyves oldalamon, amelyben a halál utáni élettel foglalkozó könyvek egy része a reinkarnációval kapcsolatos, azok között érdemes keresni ilyen tanulmányt: Könyvek a halál utáni életről

   2.A).Elisabeth Haich Beavatás könyvét elolvasva, illetve a szellemtudományokból tudni, hogy a nő asztrális teste hímnemű, a férfié nőnemű, innen következik: a kiegészítő fél az önnön teljesség, amiről a beavatás is szól.

   2.B)Ne keverjül az ideális társ fogalmát – ami ugyan létezhet a fizikai életben – a duálpár/duáltárs fogalmával, amiből az ikerláng ered. Erről az asztrálfény oldalon található egy jó, részletes magyarázat: https://asztralfeny.patics.hu/ikerlang/

   3.Ezt a kérdést nem igazán értem. Semmilyen csodatételekre nincsen szükségünk, miért kellene a Krisztus lényhez hasonlítani magunkat?

   Reply
 • at 1:49 de.
  Permalink

  +++

  szokták ezt a reinkarnációra mondani:

  Máté 11:14 És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.

  de sajnos:

  János 1:21 És kérdezék õt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok

  de attól még nem zárhatjuk ki, hogy létezik ha nem ő volt.

  Reply
  • at 8:34 de.
   Permalink

   Az a szellem, aki Illésként született, később, mint Keresztelő Szent János született újjá.

   Reply
 • at 11:20 du.
  Permalink

  Köszönöm. Arra gondoltam mint legvégső életcélunk a reinkarnációs ciklusok legvégén…

  Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!