Spirituális jelentése, könyvek, szimbólumok, üzenetek

Spirituális jelentése, könyvek, szimbólumok, üzenetek, tanítások, régi hagyományok által jut el hozzánk. Ebből a cikkből nemcsak azt tudhatod meg mit jelent a spirituális szó, de az ezzel kapcsolatos fő könyv kategóriákat, valamint a lényegét a mindennapokkal összekapcsolva is bemutatom.

Spirituális jelentése

A spirituális jelentése: szellemi. Nézd csak vissza a cikket ahol a lélek és a szellem fogalmait, lényegét világosan elkülönítettem. A lelki az nem szellemi, az megint más. Ilyen szempontból nagy zavar van a fejekben, amiben nagyban ludas az a bizonyos konstantinápolyi zsinat 869 -ből, ahol önkényesen „eltávolították” a szellem -et az ember hármasságából.

Ezért van az is, hogy sokan, akik nem tudják mit jelent a spirituális szó, egyből valami vallási dologra gondolnak. De a spirituális szó jelentése szellemi, vagyis az okok világára utal. Sokan ezt összekapcsolják az értelemmel, ami megint csak félrevezető, mert bár innen ered az értelem is, a szellemi az az ember lényege, az ember szelleme az Én -je.

Kozmikus értelemben a szellem a megnyilvánult Abszolútum lényege, melynek egyéniesült részei az egyedi szellemek, Én -ek. A szellem része a lélek (psziché), a lelki dolgok a pszichológia témakörébe (is) esnek. A hit témája, s általában a hiedelemrendszerek egy összetettebb kategória.

Sajnos a pszichológia egy elmaterializálódott tudomány, a vallások meg jellegüktől függően szubjektív nézőpontot képviselnek. Az igazi spirituális jelentése szellemi, ami az okozati világra, szellemvilágra is utal, ami a forrása mindannak, ami a tér és idő világában megjelenik.

Ez a szellemi nem keverendő össze azzal, ami a hétköznapi életben a szellemit jelenti. Tehát nem elméleti, hanem valós, de a nem látható forrása a dolgoknak. A spirituális szó jelentése ezért nem valami természetfölöttire utal, sem valami hitbeli, elképzelt dologra. Éppen a szellemi a dolgok lényege, esszenciája, voltaképpen az energia forrása, s a létezés mögött álló, abban megnyilvánuló tudatos erő. Tehát ha azon gondolkozol mit jelent a spiritualitás, a fentieket vedd figyelembe.

Spirituális könyvek típusai

A könyves blogomban itt találod a spirituális könyveket bemutató cikkeket. A spirituális könyvek olyan művek, melyek a szellemivel foglalkoznak, az ember szellemi eredetével, azzal kapcsolatos dolgokkal. Számos formájuk létezik, fő kategóriájuk a leírásos és a regényszerű. A leírásos spirituális könyvek valamit bemutatnak, szinte tudományos alapossággal, a regények személyes, vagy példatörténeteken át vezetnek be a szellemi lényegébe.

Mik a spirituális könyvek

Spirituális könyvek kategóriái

A spirituális könyvek a fentebbieken belül is több kategóriára oszthatók. Például vannak szellemvilággal foglalkozó könyvek. Ezek lehetnek médiumok, a túloldalt megjárt emberek, magasabb szellemvilági lények, vagy ezekkel kapcsolatos összegző művek. Vannak okkultizmussal, mágiával foglalkozó művek, amelyek arról szólnak, hogyan fejleszthetjük szellemi képességeinket.

Ezekre jó példák Franz Bardon művei, de részben ennek témakörét érinti a történelemmel összekapcsolva A végzet lándzsája is. A köznapi életben – a sok félreértelmezés és a materializmus szándékos félrevezetése miatt – ezek túl misztikusnak tűnhetnek, holott rengeteg gyakorlati igazságot tartalmaznak.

Van aztán egy sor mű, amely például az újjászületésekkel, reinkarnációkkal foglalkozik. Például Cayce a reinkarnációról, vagy Brian Weiss ilyen témájú gyűjteményei. A regények száma jelentős, s megtalálhatók közöttük a kitalált, de valós szellemi fejlődési utat ábrázoló alkotások, valamint személyes átélések is.

Vannak aztán olyan könyvek a spiritualitás témakörében, melyekben a leírás, történet, tényszerű események és egyéni átélés ötvöződik. Ilyenek a Carlos Castaneda és követői által készült művek, melyek a nagualizmus témájába merülnek. Amellett, hogy rengeteg gyakorlati útmutatást tartalmaznak az ilyen alkotások, a szórakoztatás terén sem megvetendők.

A szellemi megjelenése az életben

A spirituális jelentése nem valami elvont dolog, vagyis a szellemi a mindennapjainkban folyamatosan jelen van. Ami a leginkább mozgat, a hajtóerő, ami éltet, az az. Nem a lelki, ez csak az összemosása, különösen a világi keresztény egyház miatt, mely „száműzte” a szellemet és a lelket nevezte ki a lényegnek a saját érdekei alapján.

Azt, hogy miért ennyire félrevezető, a valódi spiritualitást eltorzító lett a világ, a Pillantás az Úr titkaiba című történetben elmeséltem. A két ellentétes erő, a tisztán anyaghívő és a fanatikusan vallásos egyike sem igazi spiritualitás, sem nem tudományosság. A valódi spiritualitás ott kezdődik, amikor a hétköznapi életben felismered a dolgokban a „szellem -et”.

A Térj magadhoz, és láss! című könyvemben számos ilyen gyakorlatot, illetve megfigyelést közöltem. A szellemi erő az, amely megbújik legbensőbb indítékaid mögött, s amikor elkezded energetikailag fejleszteni magad, akkor meglátod, meghallod, megérzed az üzeneteit mindabban ami történik veled.

Spirituális szimbólumok, képek, jelek

Spirituális szimbólumok szép számmal léteznek, itt most csak azok közül válogattam ki néhányat, melyek régről ismertek, és komolyabb jelentésük van. A(z egyenlő oldalú) háromszög a test, lélek, szellem hármasának, egységének szimbolikus kifejezője.

Az egyik a spirituális képek közül az ötágú csillag – pentagramma – mely három háromszög egymásba fektetésével is megrajzolható. Ez többféle szimbólumot megjelenít, és több értelmezése is van.

A ciprusi mágus könyvekben Kosztasz elmagyarázza a használatát, mivel képzeletben felépítve körülöttünk, mágikus védőenergiaként funkcionálhat.

Aki látta a Hórusz szeme című ismereterjesztő sorozatot, részletesen megismerhette az élet virága jelképét. Ez körökből áll, melyek virágszirmokként látszanak, és a teremtés folyamatát szimbolizálja.

A jin és jang szintén egy jól ismert kínai szimbólum, mely a spirituális jelek egyike. Itt az egymással szemben álló (fekete-fehér, fény-sötétség), de egymás nélkül nem létező negatív és pozitív princípium fonódik egymásba. Ezt a filozófiát a tao bölcse, Lao-ce adja át a legtisztábban.

Spirituális szimbólumok, képek, jelek

Az egyiptomi ankh egyben az életpálca is volt, mellyel a beavatottak gyógyítottak is. A spirituális képek közül nem véletlenül az életerő jelképe, hiszen az energetikai célokat szolgáló piramisok építői pontosan tudták hogyan irányíthatják az életenergiákat.

A fekvő nyolcas már ismertebb, a legtöbben tudják, hogy a végtelenség megjelenítése a spirituális jelek közül. Közvetetten utal a múlt és jövő egybefonódására, az idő titkának a folyamatára. A spirituális szimbólumok jelentése képekkel egyértelműbb, bár sok esetben többszörös üzenetet hordoznak.

Spirituális üzenetek, szellemvilági tanítások

A spirituális üzenetek a legkülönfélébb formában érkezhetnek hozzánk. A legtöbben mindjárt vallási tanításokra, vagy egy-egy médium által közvetített üzenetekre gondolnak. Pedig az lehet egy váratlan esemény, hirtelen jött sugallat, új belépő ember az életünkbe, vagy néha testünk jelzései.

A spirituális üzenetek nem mindig valami magas szellemi dolog közvetítői, sokszor a mindennapi életünk jobbítását szolgáló energetikai tanácsok. Nekem néhány könyvemben közvetetten megjelent, például a Te csinálod az egészet konkrétan egy ilyen párbeszéd. De annak nem volt célja semmiféle szellemvilági üzenet, egyes-egyedül a magasabb én -ed gyakorlati tanácsai az életre.

Szellemi tanítók és közvetítők

Számos ilyen tanító és közvetítő volt és van. Néhányat felsorolok a teljesség igénye nélkül:

Edgar Cayce üzenetei

Jane Roberts és a Seth könyvek, Seth üzenetei

Abraham-Hicks tanítások

Lendvai Dóra – Adamus Saint Germain tanításai

Utóbbit azért is fontos kiemelni, mivel a világban – Amerikából – a Geoffrey Hoppe -féle Adamus terjedt el. Utóbbi ebből a szempontból pedig csak egy szélhámos (a lény, aki Adamus nevében beszél), ha valaki elolvassa a Lendvai Dóra tolmácsolásában megjelent műveket, a saját szemével láthatja, hogy a kettő ég és föld.

A spiritualitás lényege

Az ami a mai, hétköznapi ember elméjében él a spiritualitásról, teljesen más, mint ami a lényege lenne. Ha a spirituális jelentése szellemi, és a szellemi a dolgok láthatatlan mozgatója, sokkal gyakorlatiasabb, és természetesebb dolog, mint az emberek gondolják. Nem a spirituális szimbólumok, vagy a vallások a lényeg, hanem ami mögöttük áll.

A szellemiség lényege

Egy spirituális ember nem kell hogy vallásos legyen, még csak hinnie sem feltétlen. Aki tudatosan önmaga lényegét keresi, már ezen az úton jár. Soha nem szabad keverni az eszközöket a lényeggel. Ezek vezetnek a szekták kialakulásához és a csőlátáshoz, amik olyan messze vannak a valódi spiritualitástól, mint kelet a nyugattól.

Az igazi szellemi erő belső inspirációban jelenik meg, mely a hétköznapin túlmutató cselekvésekre késztet. Ez a fejlődés egyfajta út a magasabb tudatossághoz, melyhez kevés lenne csupán az értelem, vagy az agy. Szükség van rá energetikai valónk magasabb összetevőire, melyek épp olyan elevenek, mint amik láthatók, sőt éppen azok energiaforrásai.

A spirituális dolgok jelentése összefügg azok elemi lényegével, mit ahogyan a spirituális szimbólumok jelentése is. Ezeket sokszor félremagyarázták, bár számos jel megtartotta eredeti jelentését, főleg melyek egyszerre több üzenetet hordoznak. A tisztán külsődleges tudomány értelmezése itt már nem mérvadó, ami számít, az eredeti értelme, amely számos esetben csak nem nyilvános körökben maradt fenn.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Spirituális jelentése, könyvek, szimbólumok, üzenetek
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!