Rudolf Steiner könyvek pdf letöltés, lista, idézetek

Rudolf Steiner könyvek magyarul igen nagy számban jelentek meg, legnagyobb örömömre. Már a 90-es években elkezdtem gyűjteni őket, s miközben a túlléptem a harmincat, az interneten is elérhetővé tettek számos – az előadásaiból készült – összeállítást.

Tehát Rudolf Steiner összes művei elérhetőek magyar nyelven. De itt mindjárt meg kell jegyezni, hogy kétféle típusról van szó. Az egyik amit a szerző maga írt – ezek a „valódi” művei, a másik pedig az előadásai alapján készült összeállítások. Utóbbiakat idő híján nem tudta mind ellenőrizni, ezért ezek nem mindig olyan precízek, mint a saját szerzeményei.Rudolf Steiner könyvek lista

Először vegyük végig a legjelentősebb műveit, majd felsorolom az összes címet és eredeti megjelenést. Az első neves könyv A szabadság filozófiája volt, mely 1894 -ben jelent meg. Ez bevezet a világot átható szellemiség megismerésébe. A szabadság filozófiája részletes bemutatását a könyves blogomban olvashatod el.

A Rudolf Steiner könyvek egyik legfontosabb darabja a Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez? című mű, mely először 1904 -ben jelent meg, majd több frissített kiadás követte a következő 2 évtizedben. Ebben bemutatja azokat a gyakorlatokat mely által működésbe hozhatjuk éteri és asztrális érzékszerveinket. A magasabb világok megismeréséről szóló könyvet bemutattam egy külön cikkben.

A szellemtudomány körvonalai 1909 -ből az antropozófia egyik alapműve, melyben a legfőbb üzenetek lényegét mutatja be. Több olyan alkotása van, melyek az élet különböző területeivel foglalkoznak. Például A szociális kérdés lényege (1919) a társadalmi berendezkedés, a magán és közösségi tulajdon, a gazdaság kiegyensúlyozott fejlődésével foglalkozik. 1925 -ben jelent meg életrajzi műve az Életutam – melyben tárgyszerűen leírja élete történéseinek fontosabb eseményeit.

Magyarul megjelent Rudolf Steiner könyvek lista – amiket saját maga írt

Valóság és tudomány – A szabadság filozófiájának előjátéka 1892 (Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer „Philosophie der Freiheit“ )

A szabadság filozófiája 1894 (Die philosophie der freiheit)

Misztika az újkori szellemi élet hajnalán 1901 (Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung)

A kereszténység, mint misztikus tény 1902 (Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums)

Hogyan jutunk magasabb világok megismeréséhez 1904 (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?)

Az akasha krónikából 1904-1908 / 1939 (Aus der Akasha-Cronik)

Rudolf Steiner A szellemtudomány körvonalai 1909 (Die Geheimwissenschaft im Umriss)

Egy út az ember önmegismeréséhez: Nyolc meditációban 1912 (Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen. In acht Meditationen)

A szellemi világ küszöbe 1913 (Die Schwelle der geistigen Welt)

A lélek rejtélyeiről. Antropológia és antropozófia. 1917 (Von Seelenrätseln. Anthropologie und Anthroposophie)

A szociális kérdés lényege 1919 (Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft)

A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján (Ita Wegman -nal közös mű) 1925 (Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen)

Életutam 1925 (Mein Lebensgang)

Rudolf Steiner könyvek pdf letöltés

A Rudolf Steiner könyvek letöltés – illetve online olvasás – elérhető az Antropozófia oldalán. Ott rengeteg előadás sorozat tartalma megtekinthető. Alább közlöm az előadás sorozatok alapján készült összeállítások és művek listáját. A lista nem totális, de az összeset amit olvastam, itt szerepeltetem.

Rudolf Steiner könyvek online letöltés – az előadások alapján

Tehát ezek a művek a szerző előadás sorozatai alapján készült összeállítások, melyek többsége online olvasható a fentebb említett oldalról kiindulva. A Munkáselőadások című előadás sorozat 8 könyvét szintén bemutattam a könyves blogomban.

Az ezotéria alapjai 1905

Reinkarnáció – Az újjászületés tana 1903-1906

A templomlegenda és az aranylegenda 1904-1906

A rózsakeresztesek teozófiája 1907

Mantrák 1907

Okkult pecsétek, mágikus szimbólumok 1907

A János-evangélium 1908

János apokalipszise 1908

Egyiptom mítoszai és misztériumai 1908

Szellemtudományos embertan 1908-1909

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 1909

Rózsakeresztes szellemtudomány 1909

Lukács evangéliuma 1909

A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése 1909-1910

A lelki élet metamorfózisai 1909-1910

Krisztus megjelenése az éteri világban 1910

Makrokozmosz és mikrokozmosz 1910

A karma megnyilvánulásai 1910

Az egyes népszellemek missziója 1910

A bibliai teremtéstörténet titkai 1910

A Máté evangélium 1910

Okkult történelem 1910-1911

Az ember és az emberiség szellemi vezetése 1911

Jézustól Krisztusig 1911

A Földfejlődés szellemi-valós háttere 1911

Az önismeretről 1912

A beavatásról 1912

Márk evangéliuma 1912

A Bhagavad Gita és a Pál levelek 1912-1913

Élet a halál és az újraszületés között 1912-1913

Az okkult fejlődés hatása az emberre 1913

A napkelet és a kereszténység misztériumai 1913

Az Akasha kutatásból – Az ötödik evangélium 1913-1914

Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője/A rózsakeresztes kereszténység 1911-1918

Embersorsok és népsorsok 1914-1915

Sorsalakítás és élet a halál után 1915

A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása 1917

Individuális szellemi lények és működésük az emberben 1917

A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei 1919

Általános embertan mint a pedagógia alapja I. – II. 1919

Aquinoi Tamás filozófiája 1920

Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése 1920

A színek lényegéről – egy színtan vázlata 1921

A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból 1921

Az antropozófia megismerési alapjai es szerepe az életben 1921

A magasabb világok valósága 1921

A nyugati és a keleti világ különbözősége 1922

A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai 1922

Munkáselőadások 1. – Az emberi test szellemtudományos megközelítése – A legkorábbi Földkorszakok 1922

A szellemi erők működése az idős és a fiatal nemzedékben 1922

A zeneiség lénye és a hangélmény az emberben 1906-1923

Munkáselőadások 2. – Egészségről és betegségekről – Az érzékelés tanának szellemtud. alapjai 1922-1923

Munkáselőadások 3. – Az ember és a Föld élete – A fizikai test, az étertest, asztráltest és az Én 1923

Munkáselőadások 4. – Ritmusok a kozmoszban és emberben – Hogyan jut. el a szell. világ látásához 1923

Munkáselőadások 5. – A szellem működése a természetben – A méhek lényéről 1923

A gyógyítás művészetének elmélyítése 1924

Munkáselőadások 6. – A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból 1924

Munkáselőadások 7. – Az emberiség történelme és a kulturnépek világnézetei 1924

Nevelőművészet – A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. (1924 febr. 16. – márc. 23) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. (1924 ápr. 6. – jún. 9.) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. (1924 júl. 1. – aug. 8.) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. (1924 szep. 5. – szep. 28) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. (1924 már. 29. – jún. 15) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata VI. (1924 jan. 25. – aug. 27.) 1924

Munkáselőadások 8. – A világ és az ember teremtése – A földi élet és a csillagok hatása 1924

A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai 1924

Az asztrológiáról 1924

A Mihály-misztérium 1924-1925

Antropozófiai vezérlő tételek 1924-1925

A lélek gyógyítása

A táplálkozásról

Az imáról – A miatyánk ezoterikus jelentése

Bolygó-meditációk

Pedagógiai tanulmányok 1.

Steiner összes művei

A szerző összes műve témakörönként

Az alábbi felsorolásban igyekeztem a fő témák alapján csoportosítani a magyarul megjelent Rudolf Steiner könyvek listáját.

Szellemtudomány könyvek lista

Az ezotéria alapjai 1905

Okkult pecsétek, mágikus szimbólumok 1907

A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése 1909-1910

Krisztus megjelenése az éteri világban 1910

A Földfejlődés szellemi-valós háttere 1911

A beavatásról 1912

Az okkult fejlődés hatása az emberre 1913

A napkelet és a kereszténység misztériumai 1913

A szellemi világ küszöbe 1913 (1921)

Az Akasha kutatásból – Az ötödik evangélium 1913-1914

Embersorsok és népsorsok 1914-1915

A külső világ spirituális háttere, a sötétség szellemeinek bukása 1917

Individuális szellemi lények és működésük az emberben 1917

Aquinoi Tamás filozófiája 1920

Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése 1920

A színek lényegéről – egy színtan vázlata 1921

Az antropozófia megismerési alapjai es szerepe az életben 1921

A magasabb világok valósága 1921

A nyugati és a keleti világ különbözősége 1922

A zeneiség lénye és a hangélmény az emberben 1906-1923

Munkáselőadások 2. – Egészségről és betegségekről – Az érzékelés tanának szellemtud. alapjai 1922-1923

Munkáselőadások 3. – Az ember és a Föld élete – A fizikai test, az étertest, asztráltest és az Én 1923

Munkáselőadások 4. – Ritmusok a kozmoszban és emberben – Hogyan jut. el a szell. világ látásához 1923

Munkáselőadások 6. – A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból 1924

A Mihály-misztérium 1924-1925

Antropozófiai vezérlő tételek 1924-1925

Rudolf Steiner akasha könyvek lista

Az akasha krónikából 1904

A templomlegenda és az aranylegenda 1904-1906

Egyiptom mítoszai és misztériumai 1908

Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 1909

Rózsakeresztes szellemtudomány 1909

Okkult történelem 1910-1911

Az ember és az emberiség szellemi vezetése 1911

Munkáselőadások 1. – Az emberi test szellemtudományos megközelítése – A legkorábbi Földkorszakok 1922

Munkáselőadások 7. – Az emberiség történelme és a kulturnépek világnézetei 1924

Munkáselőadások 8. – A világ és az ember teremtése – A földi élet és a csillagok hatása 1924

Vallással kapcsolatos előadás sorozatok gyűjteményei

Misztika az újkori szellemi élet hajnalán 1901

A kereszténység, mint misztikus tény 1902

A János-evangélium 1908

Lukács evangéliuma 1909

A Máté evangélium 1910

Jézustól Krisztusig 1911

Márk evangéliuma 1912

A Bhagavad Gita és a Pál levelek 1912-1913

Az imáról – A miatyánk ezoterikus jelentése

A szellemi világgal kapcsolatos művek listája

A szellemtudomány körvonalai 1909

Makrokozmosz és mikrokozmosz 1910

Az egyes népszellemek missziója 1910

Élet a halál és az újraszületés között 1912-1913

Sorsalakítás és élet a halál után 1915

A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei 1919

Reinkarnációval, karmával kapcsolatos Steiner könyvek

Reinkarnáció – Az újjászületés tana 1903-1906

A karma megnyilvánulásai 1910

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. (1924 febr. 16. – márc. 23) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. (1924 ápr. 6. – jún. 9.) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. (1924 júl. 1. – aug. 8.) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. (1924 szep. 5. – szep. 28) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. (1924 már. 29. – jún. 15) 1924

A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata VI. (1924 jan. 25. – aug. 27.) 1924

Szellemtudomány és pszichológia

A lelki élet metamorfózisai 1909-1910

Általános embertan mint a pedagógia alapja I. – II. 1919

A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból 1921

A nevelés művészetének szellemi-lelki alapjai 1922

A szellemi erők működése az idős és a fiatal nemzedékben 1922

Nevelőművészet – A tanítás metodikája és a nevelés életfeltételei 1924

A lélek gyógyítása

Pedagógiai tanulmányok 1.

Meditáció és okkultizmus

Hogyan jutunk magasabb világok megismeréséhez 1918

Mantrák 1907

Az önismeretről 1912

Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője/A rózsakeresztes kereszténység 1911-1918

Egy út az ember önmegismeréséhez 1920

Egyéb témájú Rudolf Steiner könyvek magyarul

Valóság és tudomány – A szabadság filozófiájának előjátéka 1892 filozófia

A szabadság filozófiája 1894 filozófia

A szociális kérdés lényege 1919 társadalomtudomány

Munkáselőadások 5. – A szellem működése a természetben – A méhek lényéről 1923 szellemtudomány, természettudomány

A gyógyítás művészetének elmélyítése 1924 egészség

A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai 1924 szellemtudomány, mezőgazdaság

A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján (Ita Wegman -nal közös) 1925 egészség

A táplálkozásról (Steiner összes művei, valamint előadásai alapján összeszedett gyűjtemény, sajnos összefüggéseiből kiragadva) szellemtudomány, táplálkozásmód

Bolygó-meditációk szellemtudomány, asztrológia

Vegyes témájú művek és összeállítások

A rózsakeresztesek teozófiája 1907 szellemtudomány, szellemvilág, karma, akasha

János apokalipszise 1908 szellemtudomány, vallás, akasha

Szellemtudományos embertan 1908-1909 szellemtudomány, szellemvilág, vallás

A bibliai teremtéstörténet titkai 1910 szellemtudomány, szellemvilág, akasha

A szerző megfontolandó mondásaiból egy csokor

Mai világkorszakunkban nagy divat az idézetek gyűjtése, így itt is közreadok egy csokrot a Rudolf Steiner idézetek közül.

Rudolf Steiner idézetek

Ha saját akaratom elfelejtem, a kozmikus melegség nyarat hirdetve tölti be szellemi-lelki lényemet. Veszítsem el magam a fényben – szellemi látásom így parancsol, s nagy erővel int sejtésem: veszítsd el, hogy megtaláld önmagad!

Újra és újra csak meg kell ismételnem: a Waldorf-iskola elve nem az, hogy világnézeti iskola legyen, hanem módszertani iskola. Amit módszere útján el akarunk érni, az az ember megismerésén alapszik, és ez az, hogy a gyermekből fizikailag egészséges és erős, lelkileg szabad és szellemileg tiszta embereket neveljen.

Szabad lény az, aki akarhatja azt, amit ő maga helyesnek tart. Aki mást tesz, mint amit akar, azt olyan motívumok késztetik cselekvésre, amelyek nem tőle származnak. Az ilyen ember nem szabadon cselekszik. – Tetszésünk szerint akarni azt, amit helyesnek vagy nem helyesnek tartunk tehát azt jelentené, hogy tetszésünk szerint lehetünk szabadok vagy nem szabadok. Ez természetesen éppolyan képtelenség, mint ha a szabadságot abban a képességben látnánk, hogy megtehetjük azt, amit akarnunk kell.

…belső világában mindenki magában hordozza a hétköznapi ember mellett a magasabb rendű embert is, aki mindaddig, míg fel nem ébresztik, rejtve marad és mindenki csak saját maga ébresztheti fel magában. …Ebből a magasabb rendű emberből „belső világunk ura” lesz, aki biztos kézzel irányítja a külső ember körülményeit. Amíg az irányítás a külső ember kezében van, a belső ember a külső rabszolgája és miatta nem tudja erejét kifejteni.

Ne vess el semmit, amíg nem értetted meg, ne fogadj el semmit, amíg nem értetted meg.

A beavatandónak bizonyos tekintetben bátornak és félelmet nem ismerőnek kell lennie. A bátorság és a félelmet nem ismerés kifejlesztésére valósággal keresnie kell az alkalmat, mert a szellemi iskolázás során rendszeresen ki kell fejtenie ezeket az erényeket. Jó, talán a legjobb iskolázás maga az élet is, különösen ebben az értelemben. Nyugodtan szembenézni a veszéllyel, habozás nélkül legyőzni a nehézségeket – ezzel a képességgel a tanítványnak rendelkeznie kell.

Hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy saját parancsainknak engedelmeskedjünk. Ha ezt megszoktuk, egyre kevésbé vágyódunk lényegtelen dolgokra.

Minden tudomány csak valamilyen értelmetlen kíváncsiság kielégítése lenne, ha nem arra törekedne, hogy az emberi személyiség létezésének értékét emelje. A tudományok igazi értéke úgy derül ki, ha megfogalmazzák azt is, hogy mit jelentenek eredményeik az ember vonatkozásában.

Fejlődésünk során el kell érnünk arra a fokra, ahol már valóban nem érhet bennünket más hatás, csak az, amit mi magunk akarunk magunkba fogadni, ezt a képességet pedig csak erőteljes belső élettel fejleszthetjük ki. Az akaratban kell elültetve lennie annak a képességnek, aminek következtében csakis azt engedjük hatni magunkra, amit mi magunk akarunk, az olyan külső benyomások hatása alól pedig valóban kivonjuk magunkat, amelyekre saját akaratunk nem irányul.

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Rudolf Steiner könyvek pdf letöltés, lista, idézetek
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!