Világkorszakok asztrológiai, aranykor és jugák, Vízöntő

Világkorszakok asztrológiai eredete, az aranykor és a jugák kapcsolata a vízöntő korszak kezdete kerül kifejtésre ebben a cikkben. Egy teljes kör az állatövön 25 920 év, ami egy világév. Ez 12 hónapra osztható, amelyek mindegyike 2160 év, ami az asztrológiai világkorszakok ideje.

Minden hónappal más faj, nép, kultúra kerül előtérbe, mely az új eszméket kibontakoztatja, s mindegyiknek van egyfajta speciális feladata. A világkorszakok asztrológiai jegyei fordított sorrendben következnek, mint például a horoszkóp jegyei. 72 év tesz ki egy fokot, amely körülbelül egy átlagos emberi élet, s világnapnak is hívják.Példák a közeli évezredekből a hatásokra

A Bika korszakban még az anyag törvényeinek (materializáció, dematerializáció, súlytalanság, súlynövelés) ismeretével építették fel az egyiptomi piramisokat a papok. Amikor ennek a civilizációnak a legfejlettebb lényei elhagyták a Földet, sokkal anyagiasabb egyének kezébe került a hatalom.

A Kos csillagkép kisugárzásának hatására emelkedett ki később a „választott nép”, akik körében jelenik meg a messiás. Az isteni önvaló emberi testben való megjelenése előrevetíti a Halak korszakát. A Halak hatására az emberiség a vizet vízzel győzi le, ennek jelképe például a gőzgép.

A Vízöntő határtalansága káoszhoz vezetne a tömegben, ha nem lennének olyan egyének, akik összefogják az embereket – bár sokszor diktátorokként. A bolygóközi utazás is a realitások közé kerül. A technikai tudás által a levegőn kerekedik felül az emberiség.

Világkorszakok és létállapotok egymásra rétegződése

Bolygóállapotok – a 7 tudatállapot, planetáris inkarnációk

A Teremtés könyve története cikkben bemutattam a bolygóállapotokat is. Ezek sok-sok millió évet ölelnek át. A 7 állapot között volt egy-egy átmenet, nyugalmi állapot, amikor a létállapot fizikailag nem érzékelhető (a bolygó / Naprendszerre vonatkoztatva). Az ember és tudatfejlődés szempontjából mindegyik megnyilvánult bolygóállapothoz egy-egy tudati fejlettségi fok tartozik. Jelenleg a Föld állapotban vagyunk.

 1. Szaturnusz – Ásvány tudat, mély transz, nem tudatos kozmikus, vagy mindentudat
 2. Nap – Álom nélküli alvó tudat
 3. Hold – Álomtudat, képi tudat
 4. Föld – Világos nappali tudat, tárgyi tudat, éber tudat
 5. Jupiter – Lelki tudat, tudatos képi tudat
 6. Vénusz – Lelkiség feletti tudat, tudatos alvó tudat
 7. Vulkán – Tudatos minden tudat, tudatos kozmikus tudat – mindentudat

A 7 létállapot a Föld tudatállapoton belül

 1. Első elementál-világ
 2. Második elementál-világ
 3. Harmadik elementál-világ
 4. Ásványvilág
 5. Növényvilág
 6. Állatvilág
 7. Embervilág

Formaállapotok az Ásványvilág létállapoton belül

 1. Arupa
 2. Rupa
 3. Asztrál
 4. Fizikai
 5. Anyagi
 6. Intellektuális
 7. Archetipikus

Nagy világkorszakok – A 7 főkorszak a fizikai formaállapoton belül

 1. Apoláris
 2. Hiperboreus
 3. Lemúriai
 4. Atlantiszi
 5. Eurázsiai
 6. Numerika
 7. Nulantisz

Világkorszakok – A 7 kultúrkorszak az Atlantisz utáni első főkorszakban

 1. Óindiai kultúrkorszak (Kr. e. 7227 – 5067)
 2. Óperzsa kultúrkorszak (Kr. e. 5067 – 2907)
 3. Egyiptomi-Kaldeus kultúrkorszak (Kr. e. 2907 – 747)
 4. Görög-Latin kultúrkorszak (Kr. e. 747 – Kr. u. 1413)
 5. Anglo-Germán kultúrkorszak (Kr. u. 1413 – 3573)
 6. Szláv kultúrkorszak Kr. u. 3573 – 5733)
 7. Amerikai kultúrkorszak (Univerzális) (Kr. u. 5733 – 7893)

A Vízöntő korszak mikor kezdődik valójában?

A Vízöntő korszak kezdetével kapcsolatban számos időpontot megjelöltek már a 19. századtól a 21. századig. A Hórusz szeme sorozatban például 2010 -re esik a kezdete. Az a helyzet, hogy ezt az állatövi csillagképek elhelyezkedéséből eredeztetik, s itt vannak különböző lehetséges nézőpontok. Például a Halak csillagkép vége és a Vízöntő eleje egy szakaszon egyszerre vetül az ekliptikára.

A babiloni világkorszak asztrológiai rendszere alapján a Bika szeme a vonatkozási pont és a Vízöntő korszak 2375-ben kezdődik. Asztrológiai szempontból viszont a geometriailag meghatározott szektorokat veszik figyelembe (s nem a csillagképek fizikai kiterjedéseit), és itt a kulcspont Jézus születése, a 0. év.

Rudolf Steiner beszámolóiban az 1413 -as évet jelöli meg a Halak korszak kezdetének, amely egybeesik az anglo-germán kultúrkorszakkal. Ebből következően a szláv kultúrkorszak (3574) kezdete a Vízöntő korszak kezdete. Jan van Rijckenborgh szerint már 1908 -tól érzékelhetők a hatásai.

Eurázsiai főkorszak világkorszakai

Mivel a Vízöntő első csillagai közelednek a tavaszponthoz, az első impulzusai is elérték a Földet, amire az erősen fogékony emberek reagáltak. Viszont az emberiség nagy többsége még a Halak korszak hatása alatt él. A sziderikus állatöv szerint a Vízöntő korszak kezdete 2375, ami a lelki életre vonatkozik.

De a teljes cselekedeti életben, mint kultúrkorszak, csak 3574-től következik be. Ez a Vízöntő impulzusainak tetőpontja. Vagyis a kérdésre, hogy a Vízöntő korszak mikor kezdődik valójában, a fentebbieket vedd alapul.

Robert A. Powell, nemzetközileg ismert előadó és író, azt írja, ahhoz, hogy a tavaszpont mozgásával szinkronban lévő kozmikus fejlődési impulzusból kulturális impulzus legyen, 1199 évre van szükség. Vagyis ekkora az eltérés a sziderikus állatöv szerinti korszak kezdet és a kultúrkorszakok között.

Ezért a Vízöntő korszak kezdete (mely nem egyenlő a világkorszakok aranykor szakaszával) a babiloni sziderikus állatöv szerint a 2375 -ös év. Az ebből kiinduló kulturális korszak ( a szláv korszak), mely a Vízöntő hatása, kezdete pedig 3574.

Világkorszakok aranykor és jugák, a hindu világkorszakok

A különböző korszakokat (melyek nem feltétlenül esnek egybe az asztrológiai világkorszakok idejével) nevezik még aranykor, ezüstkor, stb. néven is, amelyek a szellemi fejlettségi szintre utalnak. A jugák szerinti elnevezés a hindu világkorszakok ősforrásaiból származik, de az okkult tudomány is átvette.

A világkorszakok aranykor elnevezése megfeleltethető a Krita jugának (Krita-yuga, más helyeken Szatja-yuga ). Ez akkoriban volt, amikor az ember még egynek érezte magát az isteni-szellemi lényekkel. A későbbi kor akkor jött el, amikor még emlékeztek a velük való együttélésre, de már megjelent a fizikai észlelés külső világa.

Ezt nevezzük az ezüstkornak, vagy a hindu világkorszakok szerinti Treta jugának (Treta-yuga), amikor az emberek álom, s egyéb állapotokban még részlegesen bepillanthattak a szellemi világokba. Amikor az emberek mind jobban igazodtak a külső világhoz, és az én-tudat is megerősödött, akkor következett az érckor (bronzkor), vagyis Dvapara juga.

Bár utóbbiban már nem volt közvetlen tudásuk a szellemi világokról, de általánosságban tudtak róla, emlékeztek rá, mint tényekre. A későbbiekben már csak gondolkodni tudtak erről, és a külső érzéki világra összpontosítottak. Ez szükséges volt ahhoz, hogy az önálló, független én-tudat kibontakozhasson. Ezt hívták a sötét kornak, vagy más néven Káli jugának (Kali-yuga, vaskor).

Ezek a világkorszakok aranykor, ezüstkor, stb. nagyobb korszakokra is vonatkoztathatók. A Káli juga időszámításunk előtt 3101 -ben kezdődött. Ezért kellett abban a korban megjelennie a Krisztusnak, hogy ismét létrejöhessen a kapcsolat a szellemi valósággal. Ez a korszak 1899-ben járt le. A fentebbiekkel mondottakkal összhangban nevezik utóbbit kis Kali jugának is, mivel a hindu hagyomány szerint a “nagy” több százezer évet ölel át.

Felhasznált források:

Ha tetszett, oszd meg másokkal is!

Világkorszakok asztrológiai, aranykor és jugák, Vízöntő
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!