Eckhart Tolle könyvek, életrajz, a most hatalma, idézetek

Eckhart Tolle nem egy személyiség. Olyan egyéniség, aki már túl van a közönséges értelemben vett emberi személyiségen. Felülemelkedett saját személyiségén. Eckhart Tolle egy olyan ember, aki túllépett az elme korlátain és megélte az „időn kívüli szellem” létét. Eljutott a belső béke állapotába és amit ott megértett, azt – amennyire ez szavakban lehetséges volt – átadta könyveiben és előadásaiban.

Eckhart Tolle élete útmutatásaival azt példázza, hogyan léphetünk túl a mindennapi személyiségen, egy idő által nem kényszerített valóságba. Az élet nem csupán arról szól, hogy felépítünk egy stabil, egészséges, sikeres, jól működő személyiséget. Arról is, hogy felszínre hozzuk magunkból a bennünk rejlő tiszta „Én-t”, amelynek a mostani személyiség csak öltözéke, amellyel megnyilvánul a világban. Eckhart Tolle tanítása a legtisztább és legegyszerűbb, amely elvezet ehhez.Eckhart Tolle életrajz

Eckhart Tolle élete Európában kezdődött. Németországban született 1948-ban és 13 éves koráig ott élt, majd 19 éves koráig édesapjánál, Spanyolországban. Angliába költözött, ahol több évig spanyolt és németet tanított, majd az angliai University of London egyetemen szerzett diplomát. A Cambridge-i egyetemen dolgozott kutatóként, mígnem 29 éves korában egy mély lelki átalakulás révén, élete teljesen megváltozott.

Észak-Amerikában, 1997-ben írta meg első könyvét, A most hatalma című művet, amely 3 év múlva a New York Times bestsellerlistájára is felkerült. Utána több sikeres könyvet írt és rengeteg előadást tartott a világ több részén.

Eckhart Tolle élete és megvilágosodása

Eckhart gyermekkorában nem volt igazán boldog. Később, a húszas éveiben egyre intenzívebben szellemi válaszokat keresett az élet kérdéseire. Lelkében nem talált nyugalmat, életét gyakran tarkították súlyos depressziók. 29 éves korában, egy éjszaka minden addiginál erősebb félelemérzésre ébredt.

Minden külső dolog idegennek és értelmetlennek tűnt a számára. Azonban a legerősebb érzés a saját létezésével szemben kelt benne. Vágyat érzett a nemlétre, de egy ponton úgy élte meg, mintha kettős énje lenne. Úgy érezte, nem tud magával élni, de ha így van, ki az aki nem tud?

Ez a felismerés teljesen leállította az elméjét. A gondolatok áramlása megszűnt. Heves félelem járta át és úgy érezte, mintha egy belső űr magába szippantaná. Aztán a félelem hirtelen megszűnt, és hagyta, hogy belezuhanjon az űrbe. Másnap különösen tiszta tudattal ébredt.

Minden amit látott és hallott, olyan volt, mintha új lenne. Mély békét és boldogságot élt át, és ez az érzés hónapokig magával kísérte. Az elkövetkező időszakban gyakran üldögélt a londoni Square park padjain, és csak nézte „ahogy a világ elhalad”.
Csupán évek múlva értette meg, mi történt vele. Ez a későbbi híres Tolle idézetek alapjait is adta.

Ráébredt, hogy azon az emlékezetes éjszakán egója összeomlott, és tudata a vele való azonosság helyett, tiszta, eredeti állapotában tapasztalta meg magát. Megtanulta hogyan maradjon ebben az állapotban. Egy napon arra ébredt, már semmi sem maradt régi életéből, még a saját identitása is szertefoszlott.

Emberekkel találkozott, akik megérezték a körülötte levő „csendet” és mindenek feletti békét. Kérdéseket tettek fel neki, és ő az elme csendjéből válaszolt. Nem lehetett nem észrevenni a szavaiban rejlő bölcsességet, ezért egyre többen keresték fel. Tanácsadóként kezdett működni és ez az újfajta foglalkozás, új külső identitást adott számára.

A most hatalma, a most az egyetlen valóság

Eckhart Tolle-ban összpontosult a legfontosabb üzenet a ma embere számára: A most az egyetlen pillanat amely valóság és amely a hatalmadban van. A nyugati civilizáció az idő bűvöletében él, egész létezése egy nagy rohanás, amelyben nem az a legszörnyűbb, hogy nem éli át a pillanatot, hanem az, hogy azt sem tudja, a boldogsága abban található.

Eckhart Tolle könyvek és útmutatások szerint fájdalmaink és problémáink nagy része abból ered, hogy nem fogadjuk el a pillanatot, ami most van. Ez az ellenállás csak újabb problémákhoz vezet. A másik fontos üzenete: Nem vagy azonos a gondolataiddal, sem az érzéseiddel. Az igazi szabadság az, amikor tudatában vagy ezeknek, de nem hagyod, hogy magukkal ragadjanak.

Eckhart Tolle idézetek – válogatás a tanításaiból

„… Minden forma korlátozott, minden szó, amit kimondok is korlátozott, és nem maga a dolog, annak csupán egy szemléletmódja…”

„… Add fel a várakozás állapotát, mint elmebéli állapotot… Légy jelen. Csak legyél és élvezd ennek az állapotnak a létezését. Ha jelen vagy, akkor nincs benned semmilyen igény arra, hogy bármire is várjál…”

„…Egy részetek néhányotokban talán nem is díjazza azt, amit mondok, mert még mindig azonosultok az idővel és az énnek az időben való mozgásával, ami a beteljesedést az időben való előrehaladástól várja. És ha csak az az én, az a kis, egós én figyel benned ezen szavaimra, akkor annak nem tetszenek azok, mert annak léte az idővel kapcsolatos… Ez csak egyszerűen azt jelenti, hogy még nincs meg benned a készség, hogy meghalld ennek az igazságnak az egyszerűségét és mélységét, ami az, hogy nincs szükséged időre.”

„… rakd félre a történetedet, ez nem az aki te valójában vagy. Az emberek általában úgy élnek, hogy teherként cipelik a múltat és a jövőt, a személyes történetük terhét, és közben remélik, hogy beteljesítik magukat majd a jövőben… Enged el a túlzott gondolkodást és meglátod, hogyan változik meg minden. A kapcsolataid megváltoznak mert nincs igényed arra, hogy a másik személynek kellene tennie érted valamit, ami által megnövelheted az éntudatodat…”

„El kell innen mennem!” Igen, elmehetsz vagy maradhatsz. Akárhogy is döntesz, rendben van. Ha itt maradsz, megadhatod magad itt; ha elmész, megadhatod magad ott. Ez tehát a fölébredés. Fölébredés a sok millió éves kondicionáltságból. Az elméből.

Eckhart Tolle idézet

És a tanításom is innen jön. Különben el kéne készítenem a mondanivalómat. Az pedig rengeteg munka lenne. „El kell látnom őket információval, 6-7 napig…” Nem. Ez a csendből fakad. Az végzi a tanítást, nekem nem sokat kell tennem. S lehetséges ily módon élni.”

„Ha összebarátkozol a jelen pillanattal, otthon érzed magad, bárhol is legyél. …múlt és a jövő csak gondolatforma, mentális absztrakció. …Amikor igent mondasz arra, ami van, magának az életnek az erejével és intelligenciájával kerülsz összhangba. Csak ekkor válhatsz a világban a pozitív változás elősegítőjévé.”

Tolle hatása

Ami miatt az Eckhart Tolle könyvek, idézetek és élete tanításait annyira közel éreztem magamhoz és mások is, leginkább az ő szavaival fejezhetném ki: „…a szavaknak a felébredt tudatosságból kell jönni, inkább mint a személyes elme felhalmozott tudásából”.

Az ő szavait hallva, vagy olvasva nem (csak) az intellektus mozdul meg, hanem felébred egyfajta belső, dimenziótlan tudatosság, egy létállapot, amely mindig itt volt, de a gondolatok zaja elnyomta. A Tolle idézetek szavainak hatására megmozdul bennünk egy belső, ősi tudás, ami ezt az érzést váltja ki: „Hiszen ezt mindig is tudtam, hogy is felejthettem el?”

Meglepő a hasonlóság az általa hangoztatott, és a Carlos Castaneda által említett és megélt belső csend állapota között. Valójában ugyanarról van szó, csak míg Tolle számára a végpont, a tolték tanításokban az érzékelési rendszer egyik legfontosabb része. Amit ő mond, az nem évek alatt felhalmozott lexikális tudás, hanem az önmaga tudatára ébredt, szabad Én tiszta bölcsessége.

Az évek során számos alkalommal voltam hasonló állapotban, főleg amikor írtam. Amikor később megismertem Eckhart Tolle élete üzeneteit, igazolva láttam, hogy a belső tudás, amely nem külső tapasztalatból ered, hanem lelki-szellemi átélésből, valós és sokkal fontosabb a külső tapasztalatoknál is.

Ugyanis amíg a külső tapasztalás csak következmény, a belső tudás teremt.
Ha Eckhart Tolle-t olvasunk, vagy hallunk, nem az intellektusunk gyarapodik, hanem lelki-szellemi létünk örvendezik, mert felébred és megerősödik a belső tudatosság.
Az Én megáll és csak nézi, ahogy a világ eszeveszett sebességgel forog tovább, egyre csak tovább… De az Én-t már nem ragadja magával. Tudja, hogy itt és most ő jelen van. A világ mindig valahol máshol.

Eckhart Tolle könyvek

A most hatalma számos kiadást ért meg. Az 1997-es első kiadásnál még ismeretlen volt a szerző, ezért mindössze pár ezer darabot értékesítettek. Néhány év múlva már nagyobb példányszámban jelent meg, s a már fentebb említett, világhírű bestsellerlistán töretlenül haladt az élre. Az első megjelenéstől számított 11 éven belül 33 nyelvre fordították le, s több millió példányban adták el.

2001-ben A most hatalma a gyakorlatban következett, majd 2003-ban érkezett a Megszólal a csend. Két év múlva egy újabb nagy könyvsiker született a tollából. Az Új Föld 2008-ban már a New York Times bestseller listáján az első helyre került. Csakúgy, mint az első könyv esetén, Oprah Winfrey ajánlása rengeteg olvasót hozott. A sok milliós eladás mellett eme alkotás alapján webinárium sorozat is készült.

Eckhart Tolle könyvek magyarul lista

A most hatalma. Útmutató a megvilágosodáshoz (The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment) 1997

A most hatalma a gyakorlatban. Nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez (Practicing the Power of Now Essential Teachings, Meditations and Excercises from The Power of Now) 2001

Az örökkévaló megérintése 2002 (előadás sorozat szövegben)

Megszólal a csend (Stillness Speaks: Whispers of Now) 2003

Új föld. Ráébredni életed céljára (A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose) 2005

Findhorn-lelkigyakorlat. Csend a világ közepén. Eckhart Tolle természetfotói és válogatott idézetek a lelkigyakorlatból (Eckhart Tolle’s Findhorn Retreat: Stillness Amidst The World) 2006

Oneness With All Life: Inspirational Selections from A New Earth 2008

Milton titka (Milton’s Secret) Robert S. Friedman -nal közösen 2008

Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? Eckhart Tolle és dr. Wayne W. Dyer legendás beszélgetése (The Importance of Being Extraordinary) 2013

Ki kérdezi, hogy ki vagyok én? Eckhart Tolle és Deepak Chopra beszélgetése létünk transzcendens dimenziójáról. (Who Is Asking “Who Am I?”: Eckhart Tolle and Deepak Chopra Explore the Transcendent Dimension of Who You Are) 2016

Megvilágosodott kapcsolatok. A jelenlét begyakorlásának végső terepe (Enlightened Relationships: The Ultimate Training Ground for Practicing Presence) 2016

Ha tetszett, lájkold és oszd meg másokkal is!

Eckhart Tolle könyvek, életrajz, a most hatalma, idézetek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error: Content is protected !!